Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

11.09.19

Návrh PSL a porastová mapa pre subjekty v obvode LC Čadca II.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Čadca II. na obdobie platnosti   viac ..

04.01.19

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2019 - v y ž i a d a n i e

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL")   viac ..

08.02.11

Dobrý deň,

sme Slovenská lesnícka spoločnosť, akciová spoločnosť, so sídlom v Banskej Bystrici a dovolili sme si Vás osloviť s ponukou vyhotovenia geodetických a kartografických prác - geometrických plánov a vytyčovacích   viac ..

(c) SLS, a.s.