Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Krásno – západ pre neurčených obhospodarovateľov v k. ú. Nesluša.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Krásno – západ na obdobie platnosti 2020 - 2029, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou neurčených obhospodarovateľov v k. ú. Nesluša s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

Porovnávací výkaz

 

Obrysová mapa

 

Porastová mapa

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.