Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Krásno – stred pre neurčených obhospodarovateľov v k. ú. Riečnica.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Krásno – stred na obdobie platnosti 2020 - 2029, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou neurčených obhospodarovateľov v k. ú. Riečnica s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

Porovnávací výkaz

 

Obrysová mapa

 

Porastová mapa

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.