Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Návrh PSL a porastová mapa LC Lokca

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lokca na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa a dotknuté subjekty s návrhom PSL.

 

Návrh PSL


Porastová mapa

 

Obrysová mapa

 

Ťažbová mapa


Porovnávací výkaz označenia JPRL

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

 


 

späť
(c) SLS, a.s.